Dịch báo cáo tài chính

Mọi tổ chức, doanh nghiệp đều phải lập các tài liệu báo cáo tài chính. Mục tiêu của báo cáo tài chính là thể hiện chính xác tình hình tài chính doanh nghiệp. Các bản dịch báo cáo tài chính cũng cần được thể hiện chính xác bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau.

Lựa chọn một công ty dịch thuật uy tín với quy trình chất lượng khoa học sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu này.

Dịch thuật báo cáo tài chính

Tài liệu báo cáo tài chính được dịch tuân theo qui trình chất lượng để đáp ứng các tiêu chuẩn tài chính.

Hiệu đính chuyên môn

Hiệu đính bản dịch báo cáo tài chính một cách toàn diện để đảm bảo tính chuyên môn và sự thống nhất của bản dịch.

Dịch ngược & đối chiếu

Dịch ngược giúp đánh giá tổng thể chất lượng của bản dịch báo cáo tài chính quan trọng trước khi ban hành.

Quản lý dữ liệu

Quản lý thuật ngữ, quản lý bộ nhớ dịch và quản lý tài liệu giúp tăng hiệu quả chất lượng - chi phí - thời gian.

Dịch thuật là hoạt động truyền thông ngôn ngữ. Chúng tôi sẽ dịch báo cáo tài chính của bạn một cách toàn diện và đảm bảo nội dung được chuyển đổi một cách đúng đắn. Dịch vụ Dịch thuật báo cáo tài chính của AM Việt Nam là chìa khóa giúp doanh nghiệp của bạn tự tin trước những nhà đầu tư tiềm năng.

Câu hỏi thường gặp

Các tổ chức có rất nhiều lý do cần dịch các báo cáo tài chính của mình sang ngôn ngữ khác. Dưới đây chúng tôi liệt kê một số lý do cần dịch báo cáo tài chính thường gặp nhất.
 • Cung cấp cho nhà đầu tư nước ngoài.
 • Cung cấp cho cơ quan quản lý doanh nghiệp tại địa phương
 • Cung cấp cho cơ quan quản lý chứng khoán
Có nhiều loại tài liệu báo cáo tài chính khác nhau. Mỗi loại tài liệu báo cáo tài chính sẽ thể hiện những nội dung tài chính khác nhau và phục vụ đối tượng khác nhau. Các tài liệu chính bạn cần biết được liệt kê dưới đây:
 • Báo cáo tài chính hợp nhất
 • Báo cáo tài chính kiếm toán
 • Báo cáo tài chính chưa kiểm toán
 • Báo cáo doanh thu
 • Báo cáo lưu chuyển tiền mặt
 • Bảng cân đối kế toán
 • Thuyết minh báo cáo tài chính
 • Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu

Tùy loại báo cáo tài chính bạn cần dịch và hình thức tài liệu báo cáo tài chính bạn cung cấp mà thời gian dịch có thể từ 1 giờ đến 5 ngày

Trên thực tế, khách hàng thường yêu cầu AM Việt Nam dịch các báo cáo tài chính đã kiểm toán hoặc bản báo cáo thường niên dưới dạng scan pdf đã được ký duyệt. Các tài liệu này có độ dài trung bình từ 30-100 trang và thời gian dịch có thể cần 2-3 ngày làm việc.

Các báo cáo tài chính là một dạng tài liệu chuyên ngành. Việc dịch báo cáo tài chính có thể cần đến các chuyên gia tài chính có kinh nghiệm và giỏi ngoại ngữ. 

Qui trình dịch thuật của AM Việt Nam có hoạt động tham vấn chuyên gia chuyên ngành và khi cần thiết, các chuyên gia của chúng tôi sẽ tư vấn chuyên môn để các dịch thuật viên hoàn thành bản dịch báo cáo tài chính với chất lượng hoàn hảo.

Nhận miễn phí báo giá Dịch báo cáo tài chính

Các nhà ngôn ngữ học chuyên nghiệp của chúng tôi sẵn sàng cung cấp những tư vấn hữu ích cho nhu cầu dịch thuật của bạn

Tìm hiểu thêm về các hoạt động Dịch báo cáo tài chính

84286-GIảm chi phí dịch thuật

04 cách giảm chi phí dịch thuật cho doanh nghiệp

Bản địa hóa ứng dụng di động, trang web hoặc trò chơi điện tử là một nhu cầu tất yếu cho các doanh nghiệp muốn mở rộng sang thị trường quốc tế. Cùng tìm hiểu cách áp dụng các giải pháp bản địa hóa để tăng hiệu quả và cắt giảm chi phí dịch thuật.

84222_Xu hướng L&D

Top 7 Xu hướng Học tập và Phát triển trong Năm 2024

L&D đóng vai trò quan trọn trong đào tạo, thu hút và giữ chân nhân tài. Trong bối cảnh ngày càng xuất hiện nhiều xu hướng Học tập và Phát triển mới, nhiệm vụ này càng trở nên quan trọng hơn trong bối cảnh lực lượng lao động toàn cầu hiện đại, với việc các tổ chức cạnh gay gắt nhằm tuyển dụng được nhân sự chất lượng cho các phòng ban và vị trí, chưa kể đến sự cần thiết phải liên tục nâng cao trình độ kiến thức để bắt kịp với nhu cầu kinh doanh.

84286-GIảm chi phí dịch thuật

04 cách giảm chi phí dịch thuật cho doanh nghiệp

Bản địa hóa ứng dụng di động, trang web hoặc trò chơi điện tử là một nhu cầu tất yếu cho các doanh nghiệp muốn mở rộng sang thị trường quốc tế. Cùng tìm hiểu cách áp dụng các giải pháp bản địa hóa để tăng hiệu quả và cắt giảm chi phí dịch thuật.