Xác định Năng lực Ngôn ngữ thông qua Chuyển động Mắt!

Xác định Năng lực Ngôn ngữ thông qua Chuyển động Mắt!

Một nghiên cứu của Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) đã phát hiện ra rằng mắt có thể trở thành căn cứ hữu ích để xác định khả năng hiểu tiếng Anh của người phi bản ngữ khi họ sử dụng tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai. Phát hiện của nghiên cứu này có thể dẫn tới việc xây dựng một phương pháp xác định xem con người có thực sự sẵn sàng để hiểu một ngôn ngữ mới không. Phương pháp này cũng giúp đo lường khả năng học ngôn ngữ của con người.

Tổng quan về nghiên cứu

Nghiên cứu này được tiến hành bởi các nhà nghiên cứu của MIT là Yevgeni Berzak, Boris Katz và Roger Levy. Berzak là nghiên cứu sinh sau tiến sĩ Khoa Não bộ và các ngành Khoa học Nhận thức của MIT. Katz là trưởng Nhóm InfoLab của MIT và là một trong những nhà khoa học nghiên cứu chính nổi tiếng trong học viện. Bên cạnh đó, Levy là giám đốc Phòng thí nghiệm Ngôn ngữ học tâm lý Tính toán thuộc Khoa Não bộ và các ngành Khoa học Nhận thức của MIT.

Nghiên cứu này được mô tả chi tiết trong báo cáo “Đánh giá Năng lực Ngôn ngữ qua các Chuyển động Mắt trong khi Đọc.” Nghiên cứu một phần được hỗ trợ bởi khoản trợ cấp kinh phí từ Quỹ Khoa học Quốc gia và bởi Trung tâm Não bộ, Trí tuệ và Máy móc của MIT. Báo cáo đã được công bố trong Kỷ yếu Hội nghị Thường niên lần thứ 16 của Khu vực Bắc Mỹ thuộc Hiệp hội Ngôn ngữ học Tính toán: Công nghệ Ngôn ngữ của Con người.

Nghiên cứu được tiến hành như thế nào

Với nghiên cứu này, các ghi chép từ công việc do Berzak thực hiện trước đây đã được kiểm tra. Công việc trước đây của Berzak có sự tham gia của 145 tình nguyện viên là sinh viên học tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai và 37 người nói tiếng Anh bản ngữ. Các tình nguyện viên học ngôn ngữ thứ hai được chia thành 4 nhóm dựa trên ngôn ngữ bản địa mà họ nói: Nhật Bản, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Trung Quốc.

Nghiên cứu trước đó của Berzak thu thập ghi chép về chuyển động mắt của những tình nguyện viên đọc các văn bản bằng tiếng Anh, Họ được yêu cầu đọc 156 câu, một nửa trong số đó là một phần của “bài kiểm tra cố định” khi mọi người được yêu cầu đọc những câu giống nhau. Chuyển động mắt của họ được ghi lại trên video và được phân tích.

Xác định năng lực ngôn ngữ thông qua chuyển động mắt
Xác định năng lực ngôn ngữ thông qua chuyển động mắt

EyeScore – Điểm đánh giá năng lực đọc

Nghiên cứu này (“Đánh giá Năng lực Ngôn ngữ qua các Chuyển động Mắt trong khi Đọc”) gán một “EyeScore (Điểm đọc)” cho mỗi người tham gia được yêu cầu phải đọc 156 câu. Điểm số này dựa trên cách mắt của người tham gia phản ứng với những từ mà họ đọc, khi họ được quan sát thấy là tập trung tầm nhìn một cách kỹ lưỡng vào những từ nhất định. Có những khoảng thời gian hoặc mô hình tập trung cụ thể của chuyển động mắt của các tình nguyện viên đã được ghi nhận khi họ đọc các câu được yêu cầu.

EyeScore liên quan chặt chẽ đến sự so sánh giữa mô hình chuyển động mắt của những người học tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai với những người nói tiếng Anh bản ngữ. Những người có mô hình chuyển động mắt gần giống với mô hình chuyển động mắt của những người nói tiếng Anh thành thạo (như ngôn ngữ đầu tiên của họ) sẽ đạt được điểm cao. Như đã nói ở trên, nghiên cứu được thực hiện trên một nhóm người nói tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai cũng như một nhóm người nói tiếng Anh bản ngữ.

Sau khi đánh giá EyeScore của những người tham gia nghiên cứu, các nhà nghiên cứu đã phát hiện một sự tương quan trực tiếp (của kết quả EyeScore) với bài kiểm tra Michigan English Test cũng như TOEFL hay Bài thi Tiếng Anh như một Ngoại Ngữ. Điều này dẫn các nhà nghiên cứu đến kết luận rằng EyeScore có thể được sử dụng như một chỉ số để đo lường năng lực ngôn ngữ vì nó có thể cho ra những kết quả giống với kết quả của những bài kiểm tra năng lực tiếng Anh được chuẩn hóa.

Các tác giả của nghiên cứu này xem đây là chứng minh khái niệm ban đầu có thể được sử dụng để phát triển một hệ thống dựa trên việc theo dõi hành vi mắt nhằm đánh giá khả năng ngôn ngữ. Nghiên cứu này có thể mang đến sự phát triển một hệ thống chính thức có thể được sử dụng cùng với những bài kiểm tra năng lực ngôn ngữ khác hay như một bài kiểm tra độc lập.

Về phần mình, Berzak cho biết chuyển động mắt có khuynh hướng tiết lộ năng lực ngôn ngữ ở mức độ lớn dựa trên cách thức mà EyeScore có thể được đo lường dựa trên các tiêu chuẩn kiểm tra được chuẩn hóa. Ông cho rằng dữ liệu về chuyển động mắt thu được khi một người đang đọc “rất phong phú và cung cấp nhiều thông tin.”

Phân tích ảo tưởng về tính liên tục

Nghiên cứu về chuyển động mắt trong khi đọc giống như một nỗ lực nỗ lực đào sâu vào ảo tưởng về tính liên tục khi đọc. Hiện tượng này xảy ra trong lúc đọc khi chuyển động mắt thực sự thay đổi tùy thuộc vào những gì đang được đọc, điều mà hầu như không có ai nhận ra và có thể sẽ chẳng có ai nhận ra nếu không có nghiên cứu được tiến hành bởi Berzak.

Theo bộ dữ liệu của Berzak, mắt không di chuyển liên tục khi đọc một dòng văn bản. Mắt không lướt qua các từ ngữ một cách trơn tru và liên tục. Những gì xảy ra là mắt tập trung vào các từ ngữ nhất định trong khoảng thời gian lên đến 250 mili giây. Tương tự như vậy, mắt có xu hướng chuyển từ từ này sang từ khác trong một khoảng thời gian khoảng 1/20 giây.

Theo Roger Levy, một trong ba nhà nghiên cứu, mắt đảo xung quanh, thường về phía trước và thỉnh thoảng về phía sau. Sau đó, não bộ kết nối những thông tin mà mắt thu được và tạo ra ảo giác về trải nghiệm đọc trơn tru và liên tục. Levy nói đây là một minh chứng cho khả năng tự đánh lừa và tạo ra ảo tưởng của trí óc.

Tuy nhiên, mọi thứ có đôi chút khác biệt khi học một ngôn ngữ mới. Khi  đọc văn bản bằng một ngôn ngữ mới cụ thể, mắt có thể dừng lâu hơn ở một số từ nhất định vì người đọc mất nhiều thời gian hơn một chút để hiểu chúng hoặc cố gắng nhớ lại nghĩa của chúng. Chuyển động mắt của những người sử dụng tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai hoặc như một ngôn ngữ mới có thể tiết lộ các mô hình phản ánh mức độ hiểu ngôn ngữ của họ.

Phân tích ảo tưởng về tính liên tục
Phân tích ảo tưởng về tính liên tục

Ứng dụng của nghiên cứu

Để nhấn mạnh, những phát hiện của nghiên cứu trình bày một cách tiếp cận mới lạ trong việc đo lường năng lực ngôn ngữ thứ hai của một người. Theo mô tả của các nhà nghiên cứu, cách tiếp cận này có thể cung cấp điểm số về năng lực tiếng Anh dựa trên dữ liệu về theo dõi hành vi mắt. Điều này sẽ đem lại một phương pháp mới để đánh giá năng lực tiếng Anh của những người nhập cư vào Hoa Kỳ, đặc biệt khi quốc gia này mới có những thay đổi gần đây trong chính sách nhập cư.

EyeScore có thể đóng vai trò như một cách thức khách quan và đáng tin cậy để kiểm tra năng lực tiếng Anh, có thể được sử dụng cùng với các bài kiểm tra nói và viết. Nó thậm chí còn tốt hơn các bài kiểm tra viết vì không thể tiết lộ khi chuẩn bị bài kiểm tra này. Chuyển động mắt khi đọc có khuynh hướng mang tính bản năng và có lẽ không thể giả vờ bắt chước chuyển động mắt của người nói tiếng Anh bản địa.

Tuy nhiên, sử dụng các bài kiểm tra chuyển động mắt để đánh giá năng lực tiếng Anh có thể là quá mức cần thiết đối với việc kiểm tra nhập cư. Nó đòi hỏi chi phí bổ sung và có thể không tạo ra lợi ích đáng kể. Như đã đề cập trong phần mô tả nghiên cứu, EyeScore chỉ cho thấy sự tương quan mạnh mẽ với các bài kiểm tra năng lực tiếng Anh được chuẩn hóa. Do đó, nó chỉ dự đoán kết quả của các bài kiểm tra năng lực này hoặc khẳng định những kết quả này. Nó rất khó trở thành một phương pháp thay thế cho các bài kiểm tra viết về năng lực tiếng Anh.

Có lẽ, EyeScore sẽ thích hợp để áp dụng hơn dưới sự giám sát của những người dự kiến sẽ thực hiện các dịch vụ ngôn ngữ đặc biệt. Ví dụ, các nhà cung cấp dịch vụ dịch thuật, bao gồm cả những người làm việc trong chính phủ, có thể sử dụng cách tiếp cận EyeScore để xác định chắc chắn rằng các dịch thuật viên mà các nhà cung cấp này đang sử dụng thực sự thành thạo hoặc thông thạo ngoại ngữ chuyên ngành của họ.

Sẽ thật tuyệt vời nếu nghiên cứu bao gồm thông tin về chi phí làm bài kiểm tra. Yếu tố chi phí chắc chắn sẽ được xem xét bởi người sử dụng khi quyết định có hay không áp dụng bài kiểm tra này. EyeScore có thể được sử dụng để đánh giá cách học sinh học một ngôn ngữ mới. Các trường giảng dạy ngôn ngữ có thể muốn cân nhắc sử dụng EyeScore vì bài kiểm tra này có thể giúp họ xem xét kỹ lưỡng tiến độ học tập của học sinh và thực hiện các thay đổi sư phạm để đạt được kết quả học tập tốt hơn.

Triển vọng của nghiên cứu

Những phát hiện của nghiên cứu này mở ra những câu hỏi mới đáng để khám phá. Boris Katz, một trong những nhà nghiên cứu, nhấn mạnh rằng khả năng đọc của con người thể hiện “tính mềm dẻo tuyệt vời” của não bộ, cho thấy con người chỉ mới bắt đầu xử lý các văn bản viết trong vài thiên niên kỷ qua. Điều này nghe có vẻ giống như một thời gian dài trước đây nhưng nó thực sự không là gì so với thời gian khi con người bắt đầu thể hiện kỹ năng học tập. Katz nghĩ rằng câu hỏi lớn hơn cả là cách ngôn ngữ ảnh hưởng đến bộ não con người.

Mặt khác, Roger Levy, cho rằng nghiên cứu kiểm tra mắt của họ có thể được mở rộng hơn 156 câu để khám phá thêm nhiều thông tin tiềm năng mới về trí thông minh của con người. Bài kiểm tra có thể cụ thể hơn để các chuyên gia có thể đưa ra các phán đoán dứt khoát hơn liên quan đến thậm chí cả các chuỗi văn bản nhỏ hơn.

Levy lạc quan về khả năng rằng trong tương lai, sự hiểu biết của một người về văn bản viết có thể được xác định trên cơ sở từng câu đơn lẻ. Thông qua kiểm tra chuyển động mắt, mức độ hiểu biết của một người có thể được đánh giá bằng cách theo dõi chuyển động của mắt khi người đó được yêu cầu đọc một câu.

Kết hợp theo dõi chuyển động mắt trong đo lường năng lực tiếng Anh là một minh chứng tốt về cách thức mà công nghệ cải tiến nhiều thứ hoặc quá trình khác nhau. Hy vọng rằng, việc kiểm tra này có thể được thực hiện với chi phí thấp, ví dụ như chỉ với một chiếc điện thoại thông minh và một ứng dụng đặc biệt, nhờ đó, nó có thể được nhiều người sử dụng hơn.

(Bài dịch tham khảo từ nguồn Internet)

Xác định Năng lực Ngôn ngữ thông qua Chuyển động Mắt!

blank

Cấu trúc song song trong tiếng Anh

Chúng ta đã được nghe nói đến tỷ lệ vàng trong nghệ thuật, kiến trúc, hay văn hóa tôn giáo. Trong ngôn ngữ ứng dụng cũng chỉ số tương tự như vậy và nó giúp

blank

Dịch thuật tài liệu pháp lý khó hay dễ?

Dịch thuật tài liệu pháp lý là gì? Dịch thuật pháp lý là quá trình chuyển đổi các tài liệu pháp lý từ một ngôn ngữ sang ngôn ngữ khác, bảo đảm tính chính xác

blank

ChatGPT: những công cụ dịch thuật tốt nhất hiện nay

ChatGPT là một mô hình ngôn ngữ tự động sử dụng các kỹ thuật học máy và trí tuệ nhân tạo để tạo ra các câu trả lời tự động cho các câu hỏi và đưa ra các phản hồi trên nền tảng chatbot. Và sau đây là liệt kê của ChatGPT về những công cụ dịch tốt nhất hiện nay.

Three ways to translate your website.

Ba phương pháp dịch website

Cùng tìm hiểu những phương án dịch trang web tốt nhất trong trình duyệt ưa thích hoặc trên thiết bị di động và nghiên cứu cách tự dịch toàn bộ trang web.