Blogs > Tin AM > AM Việt Nam hoàn thành đánh giá tái chứng nhận ISO 9001:2015

AM Việt Nam hoàn thành đánh giá tái chứng nhận ISO 9001:2015

AM Việt Nam hoàn thành đánh giá tái chứng nhận ISO 9001:2015

AM Việt Nam hoàn thành đánh giá tái chứng nhận ISO 9001:2015

Trong các ngày 3 – 4/8/2021, AM Việt Nam tiếp đón đoàn chuyên gia từ Viện tiêu chuẩn Anh (BSI) đến đánh giá tái chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2015. AM Việt Nam đã cam kết duy trì liên tục hiệu lực của tiêu chuẩn ISO 9001 trong quản lý chất lượng dịch vụ ngôn ngữ.

Đánh giá của chuyên gia BSI

Sau 2 ngày đánh giá, ông Nguyễn Huy Hiệp – trưởng đoàn chuyên gia BSI và chuyên gia Lê Minh Sáng đã có những nhận xét tích cực về việc tuân thủ các cam kết của AM Việt Nam trong vận hành hệ thống chất lượng ISO 9001. Đoàn đã ghi nhận AM Việt Nam có những cải tiến quan trọng và mạnh mẽ trong từng năm và đến nay đã ứng dụng hoàn toàn công nghệ cao vào cung cấp dịch vụ ngôn ngữ. 

  • 2018: Ứng dụng nền tảng Microsoft 360 vào quản lý doanh nghiệp và dữ liệu
  • 2018: Ứng dụng công nghệ quản lý dự án dịch thuật
  • 2019: Ứng dụng thành công hệ thống quản lý nguồn lực – khách hàng AOP.
  • 2020: Ứng dụng công nghệ dịch thuật trực tuyến để kết nối nguồn lực toàn cầu.
  • 2021: Toàn qui trình chất lượng được vận hành trên nền tảng công nghệ Cloud.

Kết luận

Trong những năm vừa qua, đoàn cũng ghi nhận AM Việt Nam được khách hàng đánh giá cao bởi năng lực cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, chất lượng và nhanh chóng. Ghi nhận này cũng xuất phát từ chính BSI – Một khách hàng lâu năm của AM Việt Nam.
 
Kết thúc chương trình đánh giá, đoàn đã nhất trí tái chứng nhận chất lượng cho Hệ thống chất lượng của AM Việt nam từ 2021 – 2024.